We stand for Ukraine

Loading Map....

Дата/Час
26.01.2014
15:00 - 18:00

Місце
Kongens Nytorv

Категорії


All over the world we express our firm support to Ukrainians striving for Freedom and Democracy.

Ukrainian population has demonstrated that they will not confirm to the destructive path President Yanukovych and the current government has chosen.

In response to the deaths and blood shed in Ukraine a Protest Meeting has been called for 26 January.
Meet at the Kongens Nytorv at 15:30 and then moving on to the Rådhusplads untill 18:00

Calling on everyone who is able to take part !!!!!

RUTE: 15:45 FROM Kongens Nytorv – Holmens
Kanal- Holmens Bro – Børsgade -Vindebrogade-Stormgade-Vester Voldgade – Rådhuspladsen

REGLER:
1. På Rådhuspladsen skal holdes min. 4 meters afstand til Rådhustrappen. Der skal endvidere holdes min. 4 meters afstand til byggepladshegnet, således at der er fri passage over pladsen.
2. Oprydning – Arrangøren skal holde området pænt under arrangementet og gøre det rent under og efter arrangementets afholdelse. Hvis oprydningen/rengøringen ikke er tilfredsstillende, vil der blive gjort rent for arrangørens regning.
3. »§ 134 b. Den, der i forening med andre personer færdes på offentligt sted med ansigtet helt eller delvis tildækket med hætte, maske, bemaling eller lignende på en måde, der er egnet til at hindre identifikation, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder.
4. § 267 Kapitel 27: Freds- og ærekrænkelser
Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
5. § 3. Slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, må ikke finde sted.
6. § 9. Opsætning eller ombæring af plakater eller udstilling, salg eller uddeling af skrifter eller billeder må ikke finde sted, når det er egnet til at forstyrre den offentlige orden, eller når plakaterne, skrifterne eller billederne er af anstødelig karakter.
7.I den anledning skal politiet henlede opmærksomheden på bestemmelserne i Ordens-bekendtgørelsens § 3 og § 9, straffelovens § 134b og § 267
og
– at demonstranterne tager opstilling på den af det stedlige politi anviste måde,
– at demonstranterne går i kørebanens højre side, og i øvrigt overholder færdselslovens
– at demonstrationen afholdes på en sådan måde, at den ikke er til ulempe for de færdselslovens bestemmelser,
– at evt. brug af fakler ikke forårsager gener for omboende eller forbipasserende, og at at bestemmelserne i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 7/12-1999 om brandværnsforanstaltninger overholdes,
– at højttaler/megafon ikke må anvendes til demonstrationsformål under selve marchen,
– at anvendelse af højttaler/megafon skal ske så tilpas afdæmpet, at det ikke giver anledning til berettigede klager, -at løbesedler skal være forsynet med navn/firmanavn
– at eventuelle anvisninger fra politiet straks efterkommes

Mаски на обличя забороняється !!!!

Bзяти українські прапори з чорною стрічкою, плакати і свічки , які горять на дворі.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA Image

*